KVALITETESSIKRING

Hos Ottzen & Co er måden, vi organiserer arbejdet på, helt afgørende for den kvalitet og det omdømme, vi har opnået gennem de seneste 20 år. Styr på kvaliteten får vi bl.a. ved at:

Benytte planlægningsværktøjet Eurosoft Clean IT System, der sikrer optimal ressourceudnyttelse, korrekt fakturering og dokumentation.

Have en tæt dialog med vores kunder og medarbejdere og sikre, at de altid kan komme i kontakt med driftslederen eller kontoret. Vores telefoner er bemandet døgnet rundt.

Afklare forventninger i samarbejde med kunden, før en opgave påbegyndes.

Beskrive den enkelte opgave i detaljer, så både kunde og medarbejdere er korrekt orienteret.

Udarbejde arbejdsplaner og besøgsoversigter måned for måned.

Sikre løbende opfølgning via kontrol og evaluering.

Afholde interne statusmøder to gange om ugen, der sikrer korrekt igangsætning af nye opgaver, og opfølgning/evaluering på alle igangværende.

Kvalitetssikring hos Ottzen & Co gælder også periferydelser som bogholderi, indkøb mv.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Jan Ottzen (2469 8441, jan@ottzen.dk).